5-го ноября в Центре Современного Искусства YARAT состоялся концерт известного музыканта Б. Бриттена, исполнившего произведение "Вариации на тему Френка Бриджа" и С. Губайдулиной - " Fachwerk " ("Фахверк"). Произведение написано для баяна, ударных и струнного оркестра.

Бенджамин Бриттен посвятил своему учителю, композитору Бриджу, одно из своих самых популярных сочинений — «Вариации на тему Фрэнка Бриджа». Будучи впервые представлено публике на Зальцбургском фестивале в 1937 году, оно в дальнейшем стало широко исполняться. И хотя как сложившийся композитор Бриттен заявил о себе еще будучи студентом Королевского музыкального колледжа, именно «Вариации на тему Фрэнка Бриджа» сразу сделали имя Бриттена широко известным, в том числе и за океаном.

София Губайдулина:
«Название данного произведения можно связать с моим восхищением архитектурным стилем фахверк (fachwerk). Это – совершенно особенный, уникальный стиль, где конструктивные элементы постройки не скрываются за облицовкой здания, а напротив, выносятся на передний план.

Азербайджанский Государственный Камерный оркестр имени Кара Караева был создан в 1964 году по инициативе выдающихся азербайджанских композиторов Фикрета Амирова и Кара Караева. В рамках проектов Министерства Культуры и Туризма Азербайджана Оркестр выступал со многими зарубежными дирижерами. 

Ялчин Васиф оглы Адыгёзалов — азербайджанский дирижёр,музыкальный педагог, Народный артист Азербайджана, профессор. C 2000 г. Ялчин Адыгезалов — профессор кафедры дирижирования Бакинской Музыкальной Академии. Совместно с Азербайджанским симфоническим оркестром и Большим симфоническим оркестром им. П.И.Чайковского дирижером записаны восемь компакт-дисков, выпущенных в США, России, Англии и Турции.

Украинский аккордеонист Роман Юсипей родился в 1979 году в городе Херсон. В 2006 году окончил Украинскую Национальную Музыкальную Академию имени П.И. Чайковского. В 2009-2012 годах продолжил учебу в аспирантуре Ганноверского Музыкального Университета, где проходил стажировку у профессора Эльсбет Мозер. В 2013 году поступил Фолькванговский Университет в Эссене, где получил уроки от профессора Мие Мики. 


 

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində 5 noyabrda tarixində MAP festivalın çərçivəsində  məşhur musiqiçi Bencamin Brittenin  “Frenk Bric mövzusunda variasiyalar” və Sofiya Qubaydulinanın “Fachwerk” bayan, zərb və simli alətlər üçün əsərlər səslənib. 

Bencamin Britten “Frenk Bric mövzusunda variasiyalar” adlı ən məşhur bəstələrindən birini müəllimi, bəstəkar Bricə həsr edir. İlk dəfə 1937-ci ildə Zalsburq festivalında tamaşaçılara təqdim edilən bu əsər, sonradan daha geniş ifa olunmağa başladı. Hələ Kral Musiqi Kollecinin tələbəsi olduğu dövrdə özünü uğur qazanmış bəstəkar kimi tanıtsa da, məhz “Frenk Bric mövzusunda variasiyalar” əsəri, Brittenin adına okeanın o tayı daxil, hər yerdə böyük şan-şöhrət gətirdi.  

Sofiya Qubaydulina:  
“Bu əsərin adını faxverk (Fachwerk) memarlıq üslubuna olan böyük rəğbətimlə əlaqələndirmək olar. Bu, son dərəcə qeyri-adi, unikal bir üslubdur və burada tikilinin konstruktiv elementləri, bina fasadının arxasında “gizlənmir”, əksinə, ön plana çəkilir."

Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri
Orkestr 1964-cü ildə məşhur Azərbaycan bəstəkarları Qara Qarayevin və Fikrət Əmirovun təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Kollektiv dünyanın bir çox məşhur səhnələrində, nüfuzlu beynəlxalq festivallarda iştirak etmiş, xarici ölkələrdə Azərbaycan musiqi sənətini ləyaqətlə təmsil etmişdir.

Akkordeon -Roman Yusipey (Almaniya).
Ukrayna akkordeonçusu Roman Yusipey 1979-cu ildə Xerson şəhərində anadan olub. 2006-cı ildə Pyotr Çaykovski adına Ukrayna Milli Musiqi Akademiyasını bitirib. 2009-cu ildən 2012-ci ilə qədər Hannover Musiqi Universitetində aspirantura təhsilini Elsbet Mozerdən alıb. 2013-cü ildə Essendə Folkvanq Universitetinə daxil olub və professor Mie Mikidən dərs alıb.

Yalçın Vasif oğlu Adıgözəlov 
Azərbaycan bəstəkarı, Bakı Musiqi Akademiyasının dirijorluq kafedrasının professoru, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. 2000-ci ildən Yalçın Adıgözəlov Bakı Musiqi Akademiyasının dirijorluq kafedrasının professorudur. Azərbaycan və P.İ. Çaykovski ad. Böyük simfonik orkestrləri ilə birgə dirijor ABŞ, Rusiya, İngiltərə və Türkiyədə buraxılmış səkkiz kompakt-disk yazdırmışdır.